Pilotprosjekt Østerdalen

 

- et tiltak i Regjeringens handlingsplan

for veteranivaretakelse

Forsvarets Veterantjeneste

 

En Veteran er:

Personell som på vegne av den norske stat deltar eller har deltatt i en militær operasjon.

Dette er uavhengig av nåværende ansettelses-forhold eller status.

Den nærmeste familie er

Etter straffeprosessloven § 122:

ektefelle, nåværende eller fraskilt

annen person som du lever eller har levd sammen
  med i et ekteskapslignende forhold

slektninger i oppad- og nedadstigende linje (foreldre,

  besteforeldre, barn, barnebarn, osv)

søsken ved blod eller adopsjon

svigerfamilie så nær ektefellen som ovenstående liste er for deg.

 

Etter Forsvarets familiedirektiv:

Familien er den ansatte med ektefelle/samboer/partner og eventuelle barn samt foreldre, søsken og besteforeldre. (TMBNs definisjon rommer de fleste som den ansatte selv vil at skal omfavnes, dvs også svigerfamilie.)

Forsvarets veterantjeneste

Forsvarets veterantjeneste er

Forsvarets åpne dør for alle typer veteranhenvendelser.

 

Telefon

800 85 000 (hverdager 08 - 15)

 

E-post

veterantjenesten@mil.no

 

Hjemmeside

www.forsvaret.no/veteraner

 

Besøksadresse

Bygning 46, Akershus festning, Oslo

 

Postadresse

FST / FVT

Oslo mil / Akershus

0015 Oslo

Forsvarets veteransenter

Forsvarets veteransenter ligger i naturskjønne omgivelser ved Bæreia utenfor Kongsvinger. Veteransenteret byr på et bredt spekter av aktiviteter – eksklusivt for veteraner og deres familier.

 

Telefon

​62 82 01 00

 

E-post

veteransenteret@mil.no

 

Hjemmeside

forsvaret.no/veteraner/veteransenteret

Veteranorganisasjoner

​Veteranorganisasjonene har stor kunnskap, innsikt og kompetanse om Forsvarets veteraner.

 

I tillegg til å være et talerør for sine medlemmer driver blant annet veteranorganisasjonene med informasjonsarbeid.

 

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF)

Veteranforbundet Skadde i Internasjonale Operasjoner (SIOPS)

Veteranforeningen Forsvarets Spesialkommando

Tysklandsbrigadens veteranforbund

Norske Koreaveteraners Forbund

Royal Air Forces Association (RAFA)

Kontakt Pilotprosjekt Østerdalen

 Per Victor Nygaard, tlf: 913 36 561

 

 

Alle foto: Forsvarets mediesenter

​© 2013 Pilotprosjekt Østerdalen